ANH LÝ QUỲ CHỒNG ĐỘ CÕNG LUÔN 1 CẶP TẠI THOMO

SABong67 cập nhật cho anh em trận gà đẳng cấp và sự chịu chơi của anh Lý Qùy tại casino67(CPC1) ngày 09/01/2024.Trận đầu với lối đá nhanh, gọn, lẹ, hạ gà anh Bin chưa đầy 3 nốt nhạc, trận sau chồng độ bằng ký với gà anh Tôn từ nạp tới kèo, cõng 2 con nhưng vẫn còn nguyên. ĐỘNG VẬT CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN để cứu chủ lúc hỏa đồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *