CPC1 24/02/2024 ANH CƯỜNG VS A TRƯỜNG

Gà đỏ của anh Cường, gà xanh của anh Trường hạng cân 2,820kg tại CASINO 67 ngày 24/02/2024. Đống cái dáng gà nhập nhưng lối đá canh chặn, khôn khéo, đâm chính xác của một con gà việt, hội tụ đầy đủ các yếu tố làm nên một con gà danh. Cánh gà anh Trường rất chịu đầu tư về 1 con gà mà anh đã chấm, có trận xổ lên đến nửa tỷ tại thomo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *