CPC1 NGÀY 10/06/2024 – HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊCH A.BA TRÀ CÚ

Vòng 1 :

Trận 14 ngày 10/06/2024 tại CPC1 giữa Sabong67 và anh Ba Trà Cú.

Gà đỏ Sabong67 , trạng gà 2820g.

Gà xanh anh Ba Trà Cú, trạng gà 2820g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải.

Vòng 2:

Trận 22 ngày 10/06/2024 tại CPC1 (Casino 67) giữa anh Minh ST và anh Ba Trà Cú.

Gà đỏ anh Minh ST, trạng gà 2430g.

Gà Xanh anh Ba Trà Cú, trạng gà 2430g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải.

Vòng 3:

Trận 28 ngày 10/06/2024 tại CPC1 (Casino 67) giữa anh Ba Trà Cú và anh Vinh B.Tre.

Gà đỏ anh Ba Trà Cú, trạng gà 2510g.

Gà xanh anh Vinh B.Tre, trạng gà 2510g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải

Vòng 4:

Trận 31 ngày 10/06/2024 tại CPC1 (Casino 67) giữa AZ888 và anh Ba Trà Cú.

Gà đỏ AZ888, trạng gà 2860g.

Gà xanh anh Ba Trà Cú, trạng gà 2860g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *