CPC1 TRẬN 10 NGÀY 1/06/2024 – A.PHƯỚC VS A.CƯỜNG

Trận 10 ngày 1/06/2024 tại CPC1 (Casino67) giữa anh Phước và anh Cường.

Gà đỏ anh Phước, trạng gà 3100g.

Gà xanh anh Cường, trạng gà 3100g.

Xanh đỏ đá đồng đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *