CPC1 TRẬN 28 NGÀY 30/05/2024 – A.MỸ VS A.TƯ

Trận 28 ngày 30/05/2024 tại CPC1(Casino67) giữa anh Mỹ và anh Tư.

Gà đỏ anh Mỹ, trạng gà 3600g.

Gà xanh anh Tư, trạng gà 3600g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *