CPC1 TRẬN 3 NGÀY 04/06/2024 – A.TUẤN H.M VS A.TUẤN V.L

Trận 3 ngày 04/06/2024 tại CPC1 (Casino 67) giữa anh Tuấn H.Môn và anh Tuấn V.Lộc.

Gà đỏ anh Tuấn H.Môn, trạng gà 3500g.

Gà xanh anh Tuấn V.Lộc, trạng gà 3500g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *