CPC1 TRẬN 9 NGÀY 1/06/2024 – A.ĐẠT TN VS A.BEO Q1

Trận 9 ngày 1/06/2024 tại CPC1 (Casino67) giữa anh Đạt TN và anh Beo Q1.

Gà đỏ anh Đạt, trạng gà 3300g.

Gà xanh anh Beo, trạng gà 3300g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *