CPC2 19/05/2024 TRẬN 4 – TỐC ĐỘ BƯƠI XÉ ĐÁ KNOCKOUT KHÔNG KỊP SỬA

Trận 4 ngày 19/05/2024 tại CPC2 (Casino 999) giữa anh Thái Bến Tre & anh Phước Đồng Tháp.

Gà đỏ anh Thái Bến Tre, trạng gà 3350g.

Gà xanh anh Phước Đồng Tháp, trạng gà 3350g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Chỉ 1 nhịp thả đầu, gà 2 bên bâu vô bươi xé như 2 cái máy khâu, cuối cùng gà anh Phước Đồng Tháp bến thế khéo léo kết thúc gà anh Thái Bến Tre, chiến thắng thuyết phục dành cho anh Phước Đồng Tháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *