CPC2 TRẬN 11 NGÀY 19/05/2024 CHÚ TÁM VS ANH DANH

Trận 11 ngày 19/05/2024 tại CPC2 giữa chú Tám và anh Danh.

Gà đỏ chú Tám, trạng gà 3000g.

Gà xanh anh Danh, trạng gà 3000g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

A.Ton thả gà mẽ gà hiệu khét bông, chụp vô là có chân xạo L, khỏi sửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *