CPC2 TRẬN 14 NGÀY 31/05/2024 – A.BẢO S.TING VS A.TUẤN

Trận 14 ngày 31/05/2024 tại CPC2 (Casino 999) giữa anh Bảo S.Ting và anh Tuấn.

Gà đỏ anh Bảo S.Ting, trạng gà 3000g.

Gà xanh anh Tuấn, trạng gà 3000g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 100.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *