CPC3 09/04/2024 A.VĂN B.TRE VS A TIỀN – LỆCH HẠNG CÂN

Gà đỏ anh Văn Bến Tre 2660g một cựa phải, xanh của anh Tiền 2360g đá cựa trái tại Casino 888 ngày 09/04/2024. Ra cái kèo này nhiều anh em chưa chơi qua thì hầu hết đá gà đỏ và dí bạc xuống ăn 6 chỉ vài đá gà đỏ ói chết dẫn đến anh em đi khá xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *