CPC3 21/05/2024 TRẬN 7 – ÓI TRƯỚC VẪN LẤY MẠNG ĐỐI THỦ

Trận 7 ngày 21/05/2024 tại CPC3 (Casino 888) giữa anh Tròn Kiên Giang & anh Đáng.

Gà đỏ anh Tròn Kiên Giang, trạng gà 2670g.

Gà xanh anh Đáng, trạng gà 2670g.

Xanh đỏ đá đồng đá xổ 30.

Vào trận gà xanh của anh Đáng liền đá 1 chân khiến gà đỏ anh Tròn ói trước, tưởng kết quả đã xác định, nhưng gà anh Tròn vẫn kịp đâm đối thủ khiên ra ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *