CPC3 TẬN 11 NGÀY 09/06/2024 – 1.2.3 THẢ LỤM TIỀN

Trận 11 ngày 09/06/2024 Tại CPC3 (Casino888) giữa anh Phúc và anh Đài K.Giang.

Gà đỏ anh Phúc, trạng gà 3500g.

Gà xanh anh Đài K.Giang, trạng gà 3250g.

Đỏ đá ăn 8, đá xổ 100.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *