CPC3 TRẬN 10 NGÀY 23/05/2024 – A.TRẠNG VS A.HÒA Đ.HÒA.

Trận 10 ngày 23/05/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Trạng và anh Hòa Đ.Hòa.

Gà đỏ anh Trạng, trạng gà 2900g.

Gà xanh anh Hòa ĐH, trạng gà 2900g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *