CPC3 TRẬN 15 NGÀY 02/06/2024 – A.TÂN R.GIÁ VS A.BỬU SG

Trận 15 ngày 02/06/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Tân R.Giá và anh Bửu SG.

Gà đỏ anh Tân R.Giá, trạng gà 2800g.

Gà xanh anh Bửu SG, trạng gà 2740g.

Đỏ đá ăn 9, đá xổ 50.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *