CPC3 TRẬN 20 NGÀY 10/06/2024 – 1 ĐÁ LỤM TIỀN

Trận 20 ngày 10/06/2024 tại CPC3 (Casino 888) giữa anh Giang và anh Lìn.

Gà đỏ anh Giang, trạng gà 2800g.

Gà xanh anh lìn, trạng gà 2800g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *