CPC3 TRẬN 6 NGÀY 03/06/2024 – A.QUANG VS A.LÌN

Trận 6 ngày 03/06/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Quang và anh Lìn.

Gà đỏ anh Quang, trạng gà 3270g.

Gà xanh anh Lìn, trạng gà 3270g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *