IDOL A QUỐC MỘT MÌNH LỤM GIẢI 3 TỶ

IDOL anh Quốc Sài Gòn đăng ký 3 đội gồm CASINO 999A ,CASINO 999B và anh Đạt Sài Gòn.A Đạt Sài Gòn giải nhất với tổng giải thưởng 2,4 tỷ ,đồng giải nhì CASINO 999B với anh Phước Đồng Tháp, giải nhì 1,2 tỷ chia đều mỗi đội 600tr.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *