Chiến kê đẹp 4 vách lại còn chịu đâm thì …thomo 19/12/2023

Gà đỏ cửa anh Bửu,gà xanh anh Bảo sting.Một chiến kê hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một con gà danh,lai nặng,dáng mạnh,dày, như tranh vẽ còn lối đá từ trong ra ngoài đâm tịch thì con đường trở thành vua một cõi khỏi phải bàn.Tuy anh bửu ít qua thomo như anh bảo nhưng đã qua là phải chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *