Xám chân trắng con vợ có mắng cũng chơi thomo 10/12/2023

Hôm nay SAbong67 đem đến cho anh em một trận gà đẳng cấp tại thomo ngày 10/12/2023 giữa anh trạng gà đỏ với anh hiếu gà xanh.Với độ đâm và màu xánh chân trắng mõ trắng,đuôi lao ẩn, đúng với sách vỡ làm cho đội anh trạng đi xa bờ khi dí bạc gà a hiếu.Hàng sách vỡ cũng là hàng không ngại va chạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *