XỔ 500 GIỮA ANH BẢO STING VS ANH PHƯỚC 12/01/2024

Gà đỏ của anh Bảo đi bào cáp xổ 30 không đủ tiền xả cựa, anh Phước có gà bằng ký đưa vô cáp xổ nửa tỉ.Thả gà đá mấy chân đầu anh Phước đá cho anh Bảo còn ăn 3, lúc đó anh Bảo đi hết nổi, thả gà mà chỉ ngồi một chổ gọi về nhà mua vé tàu đi Phú Quốc, nhưng tổ đãi cộng thêm một phần mạng lớn nên lật kèo đi vào lòng người cứu anh bảo một chén.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *