TRẢ NỬA TỶ TẠI BỒ VẪN Ở LẠI VỚI A.SEN – CPC2 28/04/2024

SABONG67 cập nhật cho anh em trận gà cực kỳ đẳng cấp của hai idol chịu chơi dễ cáp gà. Đỏ của anh Bảo Sting 3200g, xanh anh Sen Vĩnh Châu 2700g, trước giờ Bảo sting toàn chấp nửa ký tới 600g nhưng với đẳng cấp của anh Sen, chấp lại nửa ký gà được đá ăn 7 mà đá cho anh Bảo lên bờ xuống ruộng và knock out khi chưa hết giàn nạp. ” Động Vật Cần Được Bảo Tồn “.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *